УДО України

Оголошення про укладення Договору про будівництво житла

З урахуванням рішення конкурсної комісії УДО України з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони від 27.03.2019 про акцепт конкурсної пропозиції ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» як такої, що відповідає конкурсним вимогам та передбачає передачу організатору конкурсу максимальної кількості житла та на виконання пункту 28 Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 715, між УДО України та ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» укладено Договір від 26.04.2019 № 206/2019 про будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Департамент матеріально-технічного забезпечення УДО України