УДО України

 

Запит на отримання публічної інформації електронною поштою

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації    
Управління державної охорони України

вул. Богомольця, 8, м. Київ, 01024

 

Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача    
 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується    
 

або    
 

Загальний опис інформації, що запитується    
(Загальний опис необхідної  інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою    
(Вказати поштову адресу)

Факсом    
(Вказати номер факсу)

Електронною поштою    
(Вказати e-mail)

(Необхідне підкреслити)

 

Контактний телефон запитувача    
 

Дата запиту, підпис    
 

Зареєстровано в Управлінні державної охорони України

за № __________ від __.__.20__ р.