Військовослужбовці та працівники УДО України зобов’язані:

неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки;

бути ввічливими з керівниками, колегами, підлеглими та громадянами під час виконання своїх службових обов’язків, а також у повсякденному житті;

наполегливо і послідовно втілювати в життя політику держави у сферах оборони і забезпечення національної безпеки України;

суворо додержуватися вимог законодавства та військових статутів;

кваліфіковано і сумлінно виконувати покладені на них службові обов’язки;

підтримувати належний рівень професійних і правових знань, спеціальної, бойової та фізичної підготовки;

захищати й поважати конституційні права та свободи людини і громадянина;

бути зразком високої культури, скромності та витримки;

діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, ставлення до будь-кого, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

дотримуватися політичної нейтральності, уникати вияву у будь-якому вигляді власної політичної точки зору;

ставити під сумнів виконання рішень чи вказівок, якщо вони не відповідають вимогам законодавства;

протидіяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вживати заходів щодо недопущення виникненню реального та потенційного конфлікту інтересів і сприяти його врегулюванню.

Військовослужбовцям та працівникам УДО України заборонено:

використовувати свої повноваження та пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також
будь-яке майно УДО України в приватних інтересах;

розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

використовувати надані повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.