СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

     Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який створено 15 січня 1992 року.

     У системі забезпечення національної безпеки УДО України посідає особливе місце. Головні завдання спеціальної служби спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади України (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші).

     У сфері відповідальності УДО України – охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

     У своїй діяльності УДО України керується Конституцією України, законами України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну таємницю» та іншими нормативно-правовими актами.

     Загальне керівництво діяльністю УДО України здійснює Начальник Управління державної охорони України, який призначається на посаду і звільняється з посад Президентом України. Співробітники УДО України – військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

     Організаційна структура УДО України побудована з урахуванням поставлених завдань і включає оперативні, технічні,  спеціальні й аналітичні підрозділи, а також підрозділи кадрового, правового, адміністративно-господарського забезпечення та інші. Підготовку та перепідготовку фахівців здійснює Інститут УДО України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

     Здійснюючи державну охорону УДО України результативно взаємодіє з Національною поліцією, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, іншими центральними органами виконавчої влади України, Службою безпеки України, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

     УДО України вирізняється підвищеним рівнем оперативної та мобілізаційної готовності. Щорічно здійснюється планування, підготовка та проведення щонайменше 3 000 великих охоронних заходів. Більш ніж за 20 років діяльності військовослужбовці на високому рівні провели масштабні заходи із забезпечення безпеки лідерів іноземних держав та релігійних  конфесій, які  перебували в Україні з  офіційними візитами.

     Відповідно до міжнародних договорів України, УДО України співпрацює з багатьма спецслужбами. Зокрема, для забезпечення безпеки офіційних візитів делегацій глав іноземних держав, парламентів та урядів до України; зміцнення співпраці у сфері регіональної безпеки; на реалізацію заходів поступової інтеграції в європейський і євроатлантичний простір, УДО України бере участь у заходах у сфері боротьби з  тероризмом.

     Контроль за діяльністю УДО України здійснюється в межах конституційних повноважень Президентом України та Верховною Радою України, контроль за використанням коштів Державного бюджету України на утримання спецслужби – Рахунковою палатою України, нагляд за додержанням УДО України законів – Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами.

     Розпочато процес системної реформи державної охорони. Здійснюються організаційні заходи щодо удосконалення законодавчого, матеріально-технічного забезпечення, підвищення рівня інформаційно-аналітичної складової службової діяльності, а також відкритості спецслужби  для демократичного цивільного контролю.

     З 1999 року за ініціативи УДО України, підтриманої Держкомспортом України і Фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» України, започатковується традиція проводити в Україні національні та міжнародні змагання з багатоборства тілоохоронців – «Бодігард». У рамках змагань також відбуваються семінари й обмін досвідом у сфері забезпечення охорони та безпеки осіб.