НОРМАТИВНА БАЗА

АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1700-VII вiд 14 жовтня 2014 року „Про запобігання корупції”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3106-IV від 17 листопада 2005 року „Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 638-IV від 20 березня 2003 року „Про боротьбу з тероризмом”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 374-IV від 26 грудня 2002 року „Про контррозвідувальну діяльність

ЗАКОН УКРАЇНИ № 548-XIV від 24 березня 1999 року „Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 549-XIV від 24 березня 1999 року „Про Стройовий статут Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 550-XIV від 24 березня 1999 року „Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 551-XIV від 24 березня 1999 року „Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3855-XII від 21 січня 1994 року „Про державну таємницю”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2135-XII від 8 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову діяльність”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2012-XII від 25 березня 1992 року „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2232-XII від 25 березня 1992 року „Про військовий обов’язок і військову службу”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2262-XII 9 квітня 1992 pоку „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2657-XII вiд 2 жовтня 1992 року „Про інформацію”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2297-VII вiд 1 червня 2010 року „Про захист персональних даних”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3551-XII вiд 22 жовтня 1993 року „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

ЗАКОН УКРАЇНИ № 203/98-ВР вiд 24 березня 1998 року „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист ”

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  № 243/95-ВР вiд 23 червня 1995 року „Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ АКТИ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 163 від 17 квітня 2018 року “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 657 від 11 листопада 2014 року “Про початок проведення в Управлінні державної охорони України перевірки, передбаченої статтею 5 Закону України “Про очищення влади”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 232 від 16 квітня 2014 року “Про затвердження Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 769 від 28 жовтня 2021 року “Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 210 від 27 травня 2011 року “Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 399 від 30 вересня 2011 року “Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 633 від 10 серпня 2021 року “Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 349 від 09 серпня 2010 року “Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 885 від 31 грудня 2021 року “Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 42 від 18 вересня 2002 року “Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв,  скарг і прийняття за ними рішень в Управлінні державної охорони України”

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ № 471 від 15 червня 2021 року “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності УДО України”

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ N 393 від 17 липня 1992 року

„Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ N 1081 від 3 серпня 2006 року

„Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ N 1294 від 7 листопада 2007 року

„Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ N 413 від 12 червня 2013 року

Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу