СТРУКТУРА

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
               Про загальну структуру і чисельність
Управління державної охорони України
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.50 )
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
N  492-V   (  492-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.80
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745 }

     Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Управління державної охорони України:
орган управління державною охороною України;
підрозділи охорони органів державної влади України, посадових осіб та об’єктів;
регіональні підрозділи державної охорони;
підрозділи забезпечення, підприємства, установи, організації, навчальні заклади.

     Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Управління державної охорони України
у кількості 2694 особи.

{ Стаття 2 в редакції Закону N 492-V ( 492-16 ) від 19.12.2006; із змінами,
внесеними  згідно  із Законом N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

 

     Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3106-IV