УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  ОХОРОНИ  УКРАЇНИ

Н А К А З

15.06.2021Київ№ 471

 

Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності УДО України

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 розділу І та пункту 2 розділу ІІ Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, з метою залучення до проведення оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів, а також підготовки Антикорупційної програми УДО України на 2022–2024 роки

НАКАЗУЮ:

  1. Провести оцінку корупційних ризиків у діяльності УДО України.
  2. Директору ДЗД забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті УДО України.
  3. Начальнику ВПЗВК:

у разі надходження пропозицій від представників громадськості, експертів щодо залучення їх до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності УДО України (далі – Комісія), врахувати їх під час підготовки проєкту наказу про затвердження складу Комісії;

розробити та подати начальнику УДО України проєкт наказу про затвердження складу Комісії у строк до 12.07.2021.

  1. Керівникам самостійних структурних підрозділів УДО України у строк до 24.06.2021 надати пропозиції щодо кандидатур для їх включення до складу Комісії за відповідними напрямами службової діяльності. Під час визначення кандидатур врахувати вимоги Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.
  2. Визнати такими, що втратили чинність, накази УДО України:

від 17.04.2018 № 163 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Управління державної охорони України»;

від 11.12.2018 № 482 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Управління державної охорони України».

  1. Начальнику РСС організувати доведення цього наказу згідно з розкладкою.
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. начальника Управління

полковник  Вячеслав ШТУЧНИЙ