ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

ЧАС РОБОТИ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ:

понеділок – п’ятниця 09.00 – 18.00
тел: +38 (044) 281-26-80
факс: +38 (044) 226-32-61
Начальник архіву: Комісарчук Оксана Вікторівна

ІСТОРІЯ

Галузевий державний архів Управління державної охорони України  (далі – ГДА УДО України) створено відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1742 «Про створення галузевого державного архіву Управління державної охорони України» з метою централізованого обліку, комплектування, зберігання та використання документів Національного архівного фонду України (далі – НАФ) та інших документальних матеріалів, що утворюються в процесі діяльності органів державної влади, посадових осіб та об’єктів, регіональних підрозділів державної охорони, підрозділів забезпечення, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, що перебувають у сфері управління УДО України.

ФОНДИ

У ГДА УДО України зберігається понад 4300 документальних матеріалів відомчого походження, провадженням з 1992 до теперішнього часу.

ОСНОВНІ ТИПИ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ГДА УДО УКРАЇНИ:

Нормативно-розпорядчі акти УДО України, документальні матеріали правового забезпечення УДО України, документи фінансово-економічної діяльності, документальні матеріали оперативно-статистичної звітності та з питань забезпечення безпеки осіб, які охороняються, особові справи колишніх військовослужбовців УДО України, документи із соціально-побутових питань документальні матеріали адміністративно-господарського та матеріально-технічного обслуговування тощо.

ГДА УДО України у процесі виконання покладених на нього завдань тісно взаємодіє з Укрдержархівом, надає звітно-планову документацію щодо ведення державного обліку документів НАФ, бере участь у колегіях, нарадах, семінарах з питань архівного діловодства, представляє ГДА УДО України у всіх державних установах, громадських організаціях тощо.