Пресцентр

Поштова адреса: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8

Електронна пошта: [email protected]

Телефон: +38 (044) 281-25-18

ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ СПІВРОБІТНИКІВ УДО УКРАЇНИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У системі забезпечення національної безпеки Управління державної охорони України (УДО України) посідає особливе місце. Головні завдання спеціальної служби спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади. До компетенції УДО України також належить охорона офіційних делегацій іноземних держав, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

Проведення заходів за участю зазначених посадових осіб, як правило, висвітлюється засобами масової інформації (ЗМІ).

УДО України з повагою ставиться до роботи представників ЗМІ, вважає свободу слова невід’ємним принципом української демократії. Однак, особливістю діяльності спеціальних служб є те, що під час здійснення покладених на них завдань більшість питань в їх роботі не можуть публічно обговорюватися.

Зокрема, у діяльності УДО України це стосується відомостей щодо організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки посадових осіб та об’єктів щодо яких здійснюються державна охорона.

Особливий правовий статус військовослужбовців УДО України гарантується законодавством України з урахуванням специфіки діяльності правоохоронного органу спеціального призначення. Під час здійснення державної охорони співробітники УДО України керуються Конституцією України, законами України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та низкою інших законів і нормативних актів.

Співробітники УДО України суворо додержуються вимог чинного законодавства та військових статутів, поважають конституційні права і свободи громадян, жодним чином не перешкоджають професійній діяльності журналістів.

Підготовка та проведення охоронного заходу за участю ЗМІ складається з декількох етапів, а саме:
1. Під час підготовки на офіційні заходи за участю охороняємих осіб журналісти запрошуються відповідними інформаційними підрозділами (пресслужби) органів державної влади. Пресцентр або прессекретар повідомляє працівників редакцій про час і місце події та проводить акредитацію журналістів. З УДО України узгоджуються порядок допуску та регламент проведення охоронного заходу, а також надаються списки запрошених (акредитованих) представників ЗМІ. Списки перебувають в одному з підрозділів, який відповідає за роботу і взаємодію зі ЗМІ під час проведення охоронних заходів.
2. Під час здійснення охоронного заходу:
– у пункті допуску для преси постійно перебуває співробітник УДО України, уповноважений взаємодіяти із представниками ЗМІ та відповідальним співробітником пресслужби, яка проводила акреди­тацію;
– прохід журналістів і технічних працівників проводиться відповідно до акредитації (за бейджами або за редакційними посвідченнями), у встановлений і визначений регламентом час із проведенням заходів на безпеку;
– при відсутності журналіста або технічного працівника у списках акредитованих представників ЗМІ відповідальна особа пресслужби державного органу вирішує питання щодо його акредитації;
– представники ЗМІ перебувають у секторі (місці), визначеному організаторами для роботи преси;
– відповідальний працівник пресслужби державного органу інформує журналістів про регламент проведення заходу (чи передбачені ексклюзивні запитання, інтерв’ю та інші види отримання інформації). Фото- та відеозйомка проводиться операторами і кореспондентами відповідно до визначеного протоколу;
– співробітник УДО України, уповноважений взаємодіяти зі ЗМІ, ознайомлює журналістів з правилами та вимогами режиму (перебувати у визначених для роботи преси місцях; не заважати вільному пересуванню посадової особи щодо якої здійснюється державна охорона; не залишати особистих та інших речей в місцях де присутність преси не передбачена протоколом; припиняти проведення зйомок після завершення заходу на об’єктах щодо яких здійснюється державна охорона тощо);

У разі прибуття представників преси на охоронний захід, який за своїм розкладом не передбачає висвітлення події ЗМІ, журналістам пропонується звернутись до відповідної пресслужби державного органу влади.

Враховуючи особливість службової діяльності, УДО України акцентує увагу працівників ЗМІ на необхідності:
– завчасного отримання акредитації та прибуття до місця події без запізнень;
– наявності документів, які посвідчують особу;
– дотримання встановлених правил протоколу і вимог режиму, які діють під час проведення охоронного заходу.