1. Оголошується конкурс на заміщення у 2021-2022 навчальному році посад науково-педагогічних працівників Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут) на строк до 31.08.2022:

спеціальна кафедра № 1:

старший викладач – 1 вакансія;

спеціальна кафедра № 3:

доцент – 1 вакансія.

Посадовий оклад для військовослужбовців за посадою старшого викладача становить 8030 гривень, доцента – 8740 гривень.

Посадовий оклад для працівників (цивільних осіб) за посадою старшого викладача становить 8891,1 гривень, доцента – 10135,41 гривень.

  1. Умови участі у конкурсі на зазначені посади.

Кандидати на посади науково-педагогічних працівників Інституту повинні бути громадянами України, вільно володіти державною мовою та мати:

на посаду доцента:

науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або вчене звання доцента, а також особи, які мають ступінь магістра;

стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 2 років;

досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри;

наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи за кордоном;

на посаду старшого викладача:

особи, які мають ступінь магістра;

стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 1 року;

досвід викладання навчальних дисциплін, закріплених за профілем відповідної спеціальної кафедри, або роботи у підрозділах Управління державної охорони України (далі – УДО України);

  1. Строк подання документів: з 11 листопада по 19 листопада 2021 року (включно).
  2. Дата проведення засідання конкурсної комісії – 23 листопада 2021 року.
  3. Для участі в конкурсі необхідно надіслати такі документи (матеріали):

військовослужбовцям  УДО України – рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, службову характеристику, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільним особам  УДО України – заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, копію трудової книжки, характеристику з місця попередньої роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

  1. Документи надсилаються на адресу: вул. П. Болбочана, 8, м. Київ, 01051.

Примітки: конкурс проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженої наказом УДО України від 21.01.2020 № 50, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 248/34531, та наказу Інституту від 08.11.2021 № 50.

 

 

Голова конкурсної комісії                                       Володимир НАСТРАДІН