Відповідно до вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом НАЗК від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Мін’юсті України 17.02.2022 за № 219/37555, наказу УДО України від 09.01.2023 № 24 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності УДО України», з метою організації роботи з управління корупційними ризиками та проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності УДО України під час підготовки Антикорупційної програми
УДО України на 2023 – 2025 роки, наказом УДО України від 31.01.2023 № 67 утворено Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності УДО України, затверджено її склад та Положення про Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності УДО України.

Наказ №67 від 31.01.2023 доступний за цим посиланням