Управління державної охорони України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Інституту Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка

  1. Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут) з числа військовослужбовців та працівників Управління державної охорони України (далі – УДО України), посадовий оклад для військовослужбовців 9870 гривень, для працівників (цивільних осіб) 9963 гривні.
  2. Умови участі у конкурсі:
    посаду начальника Інституту можуть займати військовослужбовці (працівники) УДО України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та вчене звання і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 10 (десяти) років.
  3. Строк подання документів з 01 квітня по 31 травня (включно) 2020 року.
  4. Дата проведення засідання конкурсної комісії 10 червня 2020 року.
  5. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):
    військовослужбовці УДО України – рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, службову характеристику, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних; цивільні особи УДО України – заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, характеристику з місця попередньої роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.
  6. Документи надсилаються на адресу: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 8.