ВИЩА ОСВІТА В ІНСТИТУТІ УДО УКРАЇНИ КНУ ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА

      Інститут Управління державної охорони України (Інститут) є військовим відокремленим навчальним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за спеціальністю 251 “Державна безпека” галузі знань – 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (спеціалізація “Охоронна діяльність та безпека”) із наданням освітнього ступеня “магістр”.

     У складі Інституту функціонує також Вище професійне училище державної охорони, яке здійснює підготовку та підвищення кваліфікації за професіями «охоронник» та «охоронець» із видачею свідоцтва державного зразку.

Підготовка слухачів здійснюється за такими основними наступними напрямками:

Управління охоронною діяльністю та безпекою

– організація управління при підготовці охоронного заходу;

– мотивація та комунікація в управлінській діяльності керівника підрозділу охорони.

Організація охорони фізичних осіб

– забезпечення безпеки VІР при пішому супроводі;

– порядок транспортного забезпечення та тактика дій наряду особистої охорони;

– основи тактичної медицини в охоронній діяльності.

Організація охорони об’єктів та охоронних заходів

– створення системи охорони об’єктів;

– формування підрозділів охорони об’єктів;

– особливості здійснення допуску відвідувачів на об’єкти та ділянки місцевості;

– забезпечення безпеки об’єкта під час планування та проведення масових заходів.

Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки

– кримінально-правовий захист охоронної діяльності;

– правове регулювання оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.

Психологічне забезпечення охоронної діяльності

– проведення психологічних тренінгів за тематикою “Формування психологічної готовності до дій в екстремальних ситуаціях”, “Встановлення психологічного контакту, формування позитивного враження”, “Розвиток умінь емоційно-вольової регуляції”.

Спеціальна вогнева підготовка

– безпека при поводженні зі зброєю;

– тактична стрільба з вогнепальної зброї.

Спеціальна фізична підготовка

–   розвиток та удосконалення фізичних якостей людини;

–   вивчення та удосконалення прийомів рукопашного бою.

Оперативно-технічна безпека

– технічні засоби пошуку вибухових пристроїв, вибухових та отруйних речовин, засоби локалізації вибуху;

– оперативно-технічний огляд приміщень та транспортних засобів.

– порядок використання службових собак для виявлення вибухових пристроїв та речовин;

– тактики реалізації вибухових загроз терористичними та диверсійними групами з різним рівнем підготовки (на основі аналізу світового досвіду та останнього бойового досвіду на сході України).

Тактичне керування автомобілем

– контраварійне керування автомобілем;

– захисне керування автомобілем.

Заходи попередження та протидії терористичним загрозам

щодо стаціонарних об’єктів охорони

–     аналіз загроз та ризиків;

–     аналіз та розробка моделі порушника;

–     розробка системної концепції безпеки для стаціонарних об’єктів охорони;

–     сучасні технічні засоби охорони об’єктів;

–     методи виявлення спостереження за об’єктом охорони;

–     методи оперативної перевірки та контролю персоналу об’єктів;

–     порядок організації охорони та оборони об’єктів;

–     дії підрозділів служб безпеки та охорони у надзвичайних ситуаціях.

Курси вивчення іноземної мови

«Формування іншомовної комунікативної компетентності»

–         англійська мова;

–         німецька мова.

Детальніше…


01014, м.Київ,

вул. Петра Болбочана 8

(колишня вул. Командарма Каменєва)

Тел. (044) 281-25-45 – Приймальна комісія

E-mail: [email protected]

Сайт Інституту: www.indo.univ.kiev.ua